مقالات

اقدامات لازم در هنگام وقوع زلزله

آمادگي فردي:

بايد به کارهايي که به هنگام زلزله امی خواهید انجام دهید کاملا فکر کنيد. ممکن است در منزل و يا در سالن اجتماعات، در حال تماشاي تئاتر، در استاديوم، با دوستانتان، در حال رانندگي و يا مشغول انجام ساير کارهاي روزمره باشيد. برنامه ريزي و آمادگي باعث ميشود که شما بهنگام زلزله فردي خونسرد و آرام ولي موثر باشيد. بايد نزديکترين مراکز  امداد و نجات مانند کلینيکها، آتشنشاني و مراکز پليس را بشناسيد.

يک کيف شامل ضروريترين وسايل را آماده کرده و در يک مکان امن و قابل دسترس قرار دهيد تا بعد از زلزله مورد استفاده قرار دهيد. مهمترين نيازها بعد از زلزله عبارتند از: تغذيه، بهداشت، عمليات نجات و کمک به ديگران که براي اين عمليات نياز به ادواتي داريم که جمع آوري آنها بعد از زلزله ممکن است غير ممکن باشد. پس بهتر است آنها را قبل از وقوع زلزله آماده کنيم و در يک کيسه و در يک مکان امن قرار دهيم.

با اين تجهيزات شما ميتوانيد خود و خانواده خود را بعد از زلزله تا رسيدن نيروهاي امداد و نجات تا هفتاد و دو ساعت و يا بيشتر در خانه، محل کار و يا اتومبيل خود حفظ کنيد.شما بايد مايحتاج خود را بر اساس تشخيص خود در منزل، محل کار و در اتومبيل شخصيتان آماده نماييد.

  وسايل ضروري

1. جعبه کمکهاي اوليه شامل باند و گاز، ابزار استريل، پماد سوختگي، آنتي بيوتيک، آسپرين، يک قيچي کوچک، قطره چشمي، و داروهاي مورد نياز که هر کدام از اعضاي خانواده بطور معمول در آن استفاده مي کنند.

2. يک درفتر يادداشت، شامل شماره تلفن هاي ضروري مراکز امداد و نجات چراغ قوه و باتريهاي تازه

3. راديوي ترانزيستوري با باتري هاي شارژ شده.

4. يک کپسول کوچک آتش خاموش کن

5. دستکش ضخيم و کفش سبک

6. وسايل بهداشت فردي مانند حوله، صابون، مسواک، خمير دندان، پودر شوينده، دستمال

7. انبردست و پيچ گوشتي، بيل و يک کلنگ کوچک

8. آب حداقل 4 ليتر آب براي هرکدام از افراد در يک ظرف نشکن ذخيره کنيد. ظرفها بايد بصورت مرتب از نظر تازگي و سلامت کنترل شده و تعويض شوند.

9. مواد غذايي، براي سه روز بر اساس تعداد اعضاي خانواده مانند غذاهاي کنسروي، کمپوت، بيسکويت، آب نبات و غيره.

 

  توصيه هاي ايمني قبل از زلزله در منزل

با يادگيري توصيه هاي ايمني و بکار گيري آنها هر شخص قادر است که زندگي خود و خويشاوندان خود را در برابر خطرات زلزله حفظ نمايد.

 

 هنگام زلزله چه کار کنيم؟

 توصيه هاي ايمني، حين وقوع زلزله، براي هنگاميکه در خانه هستيد:

اگر هنگام وقوع زلزله در خانه هستيد، ميتوانيد جان خود و بستگانتان را با داشتن آگاهي در مورد پناه گرفتن و انجام عکس العمل سريع و مناسب نجات دهيد. بنابراين لازم است که نکات ذيل را مد نظر داشته باشيد:

از پنجره ها و کمدهاي بلند که بدون مهار هستند و همچنين اشيايي که ممکن است بر روي شما سقوط کنند دور شويد 

 در زير ميز ناهار خوري يا ميز تحرير و يا تخت خواب پناه بگيريد و چنانچه در اثر زلزله حرکت کردند پايه هاي آنها را با دستانتان محکم بگيريد.

 در کنار کنج ديوارها پناه بگيريد و در حالي که سرخود را با بازوان خود گرفته ايد حرکت کنيد 

از پله ها يا آسانسور استفاده نکنيد.

اگر محل ايمن وجود ندارد و شما در کريدور هستيد به کنار ديوار رفته و در حالي که نشسته ايد سر خود را بر روي زانوهايتان خم نموده و ضمن اينکه با کف دستهايتان پشت سر خود را گرفته ايد با بازوانتان سر خود را محافظت کنيد.

 

 توصيه هاي ايمني، حين وقوع زلزله، براي ساختمانهاي اداري:

 

اگر هنگام وقوع زلزله در محل کار خود هستيد با يادآوري و استفاده از آموزشهاي ايمني، ميتوانيد جان خود و همکارانتان را نجات دهيد. کارمندان باید بدانند که در چنين مواردي:

 اعتماد به نفس داشته و آرامش خود را حفظ کنند.

 از پنجره ها و فايلهايي (کمدهايي) که در محل خود محکم نشده اند، دور شوند.

 از منابع تامين الکتريسيته [ پستهاي الکتريکي يا کابلهاي فشار قوي ] که احتمال حرکت، تخريب يا سقوط دارند، دور شوند.

 از منابع خطر و يا محلهاي قابل اشتعال دور شوند 

نبايد به سمت کريدورها يا خروجيهاي اضطراري هجوم ببرند 

نبايد از پله ها يا آسانسور استفاده کنند.

همچنين با یستی ريعا در مکانهاي ايمن ساختمان از جمله چارچوب دربها و يا زير ميزهاي کار، پناه بگيرند.

 

 توصيه هاي ايمني، حين وقوع زلزله، براي مدارس:

 

اگر حين وقوع زلزله در مدارس يا مراکز آموزشي هستيد، در حالي که آرامش خود را حفظ نموده و توصيه هاي ايمني را نظر داريد، در سريعترين زمان ممکن، بهترين و مناسبترين عکس العمل را نشان دهيد.

قبل از هر چيز آرامش خود را حفظ کنيد، ترس و وحشت از سرعت و صحت کارهاي شما ميکاهد، پس نکات ايمني را با اعتماد به نفس انحام دهيد. همچنين ديگران را به آرامش دعوت نموده و نکات مذکور را انجام دهيد.

به محض اينکه وقوع زلزله را احساس نموديد، در صورتي که در يک ساختمان يک طبقه و نزديک درب خروجي هستيد، تا آنجا که ممکن است بي درنگ ساختمان را ترک کنيد و به خارج از آن برويد.

اگر هنگام وقوع زلزله در ساختمان بلند مرتبه اي هستيد سعي نکنيد که با استفاده از پله ها يا آسانسور بيرون برويد.

در کلاسهاي درس که دانش آموزان نميتوانند يکجا و در يک لحظه با هجوم بردن به سمت دربها از آنجا خارج شوند، ممکن است به همديگر آسيب برسانند. بنابراين ميبايست ايمنترين محل را در داخل ساختمان انتخاب نموده و تا پايان تکانهاي ناشي از زلزله در آن پناه بگيريد. براي انتخاب محلهاي ايمن از دستورات زير پيروي کنيد:

از پنجره ها و دربها دور شويد 

از اشيايي که ممکن است بر روي شما سقوط کند و يا پرت شود دوري کنيد.

زير ميز، محلي مطمئن براي پناه گرفتن است. زير ميز خود در کلاس پناه بگيريد و پايه هاي آنرا محکم با دست بگيريد تا از حرکت آن جلوگيري کنيد.

ميان چهارچوب دربها محلي مطمئن براي پناه گرفتن است. چهارچوب درب را با دستانتان محکم بگيريد و مراقب بسته شدن دربها باشيد.

اگر در محلي مانند کريدور هستيد و به ميز يا چهارچوب دربها دسترسي نداريد، از اشيايي که ممکن است بر روي شما سقوط کنند دور شويد، نزديک ديوار رفته و يا کنار آن بشينيد و سر خود را بر روي زانوهايتان خم نموده و ضمن اينکه با دستهايتان پشت سر خود را گرفته ايد با بازوانتان سر خود را محافظت کنيد 

اگر در کتابخانه، آزمايشگاه يا کارگاه هستيد و بخاطر تجمع مقابل دربها قادر به خارج شدن نيستيد از قفسه ها دور شده و به دنبال پناهگاه باشيد.

اگر هنگام وقوع زلزله در راه پله هستيد به سمت بالا يا پايين نرويد، بنشينيد و سر و گردن خود را توسط دستهايتان بپوشانيد.

اگر در در حياط مدرسه هستيد از ساختمان، ديوار، سازه هاي بلند فولادي يا چوبي و از سبد هاي بسکتبال دور شويد

 

دیدگاه خود را بیان کنید:

کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سبزوار است.